Vietnam respekterer ikke menneskerettigheder

Vietnam har ifølge organisationen Human Rights Watch nægtet en stribe aktivister udrejse til at tage til Geneve i forbindelse med gennemgangen i FN’s Menneskeretsråds af Vietnams forhold til menneskeretskonventionerne.

Menneskerettighederne fortaber sig i Vietnam. Her et morgenmøde på fiskemarkedet (CC BY flickr Lucas Jans)
Menneskerettighederne fortaber sig i Vietnam. Her et morgenmøde på fiskemarkedet (CC BY flickr Lucas Jans)

En række menneskeretseksperter og aktivister skulle holde oplæg ved arrangementet ”Med medlemskab følger ansvar: Sikring af menneskerettigheder i Vietnam” i Geneve 4. februar, dagen før den officielle gennemgang af Vietnams overholdelse af konventionerne.

Civilsamfundsledere og slægtninge til fængslede vietnamesere var blandt de, der blev nægtet udrejse; nogle måtte ikke få et pas, andre blev bare nægtet udrejse. Deres agt var at deltage i aktiviteter i forbindelse med Menneskeretsrådets officielle gennemgang af Vietnams overholdelse af konventionerne, som Human Rights Watch kalder ”fortvivlende.”

Bloggere, journalister og aktivister sidder fængslet i Vietnam bl.a. for at kritisere den mangelfulde overholdelse af de FN-konventioner, som landet faktisk har tiltrådt. Menneskeretsforkæmpere fortæller om øget forfølgelse af kritiske røster. Retten til at tro, forsamles, udtrykke og organisere sig såvel som retten til jord og jordbrug krænkes rutinemæssigt i Vietnam.

Derfor var der en del protester udefra, da Vietnam i november indtrådte i Menneskeretsrådet, der har roterende medlemskab. Men der var samtidig håb om, at Vietnam nu ville skifte spor og tage sine menneskeretlige forpligtelser alvorligt.

FN’s Menneskerettighedsråd har 47 medlemmer, der sidder tre år ad gangen. Blandt siddende medlemslande, der også møder skarp kritik, er Cuba, Kina, Rusland og Saudi Arabien. Medlemslandenes overholdelse af de konventioner, de har tiltrådt, undersøges hvert fjerde år. Og i år er turen så kommet til bl.a. Vietnam

Efterårets spæde håb om øget respekt for menneskerettighederne i Vietnam fik yderligere næring, da ministerpræsident Nguyen Tan Dung på årets første dag overraskede ved at tale mere og langt mere opmuntrende om menneskerettigheder end i nogen tidligere nytårstale, der normalt blot er en lang og ukritisk opremsning af Vietnams regerende Kommunistpartis fortræffeligheder. Dungs Nytårstale var også ny for så vidt, at den faldt ikke på Vietnamesisk Nytårs første dag, som i år var 1. februar, men 1. januar. Også dét blev tolket som gunstigt og et brud med et-partistyrets betonkommunistiske uvaner.

Dung talte om fornyelse af Vietnams offentlige institutioner, også ministerier; han talte om at ophæve statsmonopoler, dog næppe dem alle – og så talte han om overgangen til demokrati.

Demokrati vil styrke det enkelte menneskes kreativitet, øge samfundets sammenhængskraft og nære samfundets enhed, sagde ministerpræsidenten blandt andet. Og han kaldte demokrati og retssikkerhed tvillinger, der skal gå hånd i hånd i udviklingen af et moderne politisk system. Dung kom også med sit bud på forskellen mellem borgerne og regeringen: ”Borgerne må gøre alt det, som loven ikke forbyder. Regeringen må kun gøre, som loven tillader.”

Det lød forjættende, og man kan naturligvis heller ikke udelukke, at ministerpræsident Dungs tanker med tiden får en vis udbredelse. Men det varsler ilde, at de vietnamesiske myndigheder på den første dag i Hestens År, 1. februar, valgte at nægte udrejse til borgere, der ville til Geneve i lovligt ærinde og netop for at fremme menneskerettigheder i deres land.

Skriv et svar