Lokal bæredygtighed i Thailand

Det er overalt i verden vigtigt at give kampen for en bæredygtig udvikling en lokal forankring. Den må ikke opfattes som et vestligt forsøg på at pådutte resten af verden et ansvar for at løse vestens problemer.

Mand lægger kokosnødder til tørring (CC BY flickr oksidor).
Mand lægger kokosnødder til tørring (CC BY flickr oksidor).

Af Asger Røjle Christensen, Tæt på Fjernøsten

Derfor kan vi i hele verden lære af den thailandske ide om ”sufficiency economy”, vurderer den danske geograf og forfatter Lotte Isager, som er en af de danske talere ved et dialogmøde i København 25. oktober om netop ”sufficiency economy”.

”Sufficiency economy” er formuleret af den thailandske konge, og ideen har været fremtrædende i debatten i landet siden den asiatiske finanskrise i 1997. Den bygger på buddhismen og går i al sin snusfornuftige enkelhed ud på, at man søger vækst, men ikke mere vækst, end man har brug for.

Ideen har bestemt global relevans, mener Lotte Isager.

– Opgaven med at skabe bæredygtig udvikling er vigtig og uhyre vanskelig for hele klodens befolkning. Ethvert forslag, der anviser konkrete veje til bæredygtig udvikling, og som organiseres og implementeres i det omfang, der er tale om med den thailandske ”sufficiency economy”, er relevant at beskæftige sig med for andre mennesker – også i Skandinavien, siger hun.

– Ideen om bæredygtig udvikling opleves af mange mennesker uden for ’Vesten’ som et udtryk for ’Vestens’ forsøg på at pådutte resten af verdens lande et ansvar for løsningen af nogle problemer, som primært skyldes vestlige menneskers grådighed og enorme ressourceforbrug. Men selv om der bestemt er en sandhed i den forståelse af tingenes tilstand, er det samtidig vigtigt, at man i alle lande finder løsninger på lokalt skabte miljøproblemer.

– Hvis arbejdet med at skabe bæredygtig udvikling opleves som en naturlig forlængelse af folks egne lokale kulturelle traditioner – frem for at være en fremmed idé, man er blevet pålagt af mere magtfulde lande i verden – vil det alt andet lige være nemmere at mobilisere mennesker til at arbejde sammen om at løse både lokale og globale miljøproblemer, forklarer Lotte Isager, der er medforfatter til en bog om det thailandske kongedømme, som er udgivet af NIAS Press.

– Men hvis mennesker skal motiveres til at lade sig inspirere af en filosofi og udviklingsmodel som den thailandske ”sufficiency economy’, så fordrer det naturligvis, at den i praksis viser sit værd, tilføjer hun.

– En ting er, at enkelte individer i Thailand kan bruge idéen som et moralsk ideal at stræbe efter i deres personlige liv. En anden ting er, om ”sufficiency economy” som en kollektiv strategi for økonomisk, miljømæssig, og social udvikling reelt er bæredygtig i et meget moderne og komplekst samfund som det thailandske. Det kræver systematisk og saglig forskning ud fra internationalt anerkendte metoder at undersøge dette, slutter Lotte Isager.

Skriv et svar