Småbønder er sultne efter jord

Småbønder producerer det meste af føden til klodens befolkning, men de har mindre og mindre jord at dyrke. Faktisk har gruppen i dag kun adgang til en fjerdedel af al landbrugsjord, og deres andel er faldende. 

Rishøst i Cambodja (CC BY wikimedia).

Rishøst i Cambodja (CC BY wikimedia).

Der synes at være enighed om, at de små bønder i verden besidder mest jord, men NGO’en GRAIN afviser det som en myte.  Der foregår en omvendt jordreform, mener de. Ejerskab af jorden bliver overdraget til de rige og magtfulde, og bønder drives af landet.

Langt de fleste bønder i dag har mindre en 2 hektarer at dyrke og adgangen til jord mindskes konstant. I Brasilien påstår de jordløse, at dyrkning af jord i små brug nærmest er kriminaliseret.

Bonde i Guinea (CC BY wikimedia).

Bonde i Guinea (CC BY wikimedia).

To grupper af jordløse i det land forklarer sammen med Grain, at folk simpelt hen drives systematisk fra jorden.

Blandt modstanderne er grådige undenlandske investorer, siger Marina Dos Santos, koordinator for de jordløses bevægelser i Brasilien (MST), og i bevægelsen La Via Campesina.

Data kommer fra NGO’en GRAIN, hvis opgave er at følge udviklingen for små bønder. De har netop offentliggjort deres rapport om tingenes tilstand for de små bønder.

Blandt konklusionerne er, at småbønder er mere produktive end store landbrug, at de fleste er kvinder, og at verdens befolkning ikke kan undvære dem og deres produktion.

By Dan Larsen

Dan Larsen Redaktør Dan Larsen, Verdensnyt, har arbejdet som journalist med internationale forhold siden 1976. Artikelserien om "fattige lande" er delvis finansieret gennem et tilskud fra Danida. Alle er velkomne til at abonnere på nyhedsbrevet (Se øverst). Dan Larsen kan bookes til et foredrag med udgangspunkt i sitet og dets indhold.

Følg på Facebook

Se alle artikler

Besøg website

Related Posts