Irak kan 5-doble olieproduktion

Irak er verdens tredjestørste producent af olie, og givet stabilitet og investeringer vil landets indflydelse på globale energimarkeder stige voldsomt.

Invasionen af Irak gik også hårdt ud over landets olieinstallationer (CC BY via flickr.com Army Vet).

Irak har en chance for at overvinde 30 års konflikter og forbedre sin sociale og økonomiske fremtid med en årlig olieindkomst på 200 milliarder dollars.

Internationale olieselskaber har allerede godt fat i Iraks oliepotentiale. Aftaler, der kan 5-doble landets nuværende produktion på 3 millioner tønder råolie om dagen, er allerede på plads.

Lige nu udnyttes landets produktion af naturgas overhovedet ikke. Den alene kan næsten sørge for Iraks egne energibehov.

Denne energikæmpe har stadig ikke nok elektricitet til sine egne borgere. Det Internationale Energiagentur anslår, at Irak skal bruge 70 procent mere kapacitet for bare at sikre strøm i ledningerne hele tiden.

Kina aftager

Det store spring fremad kunne ske i løbet af det kommende 10-år, vurderer Det Internationale Energiagentur, IEA, i sin årsrapport. Økonomisk betyder det, at Irak kan se frem til i snit 200 milliarder dollars i olieindkoster om året indtil 2035.

Irak forventes i de kommende 10 år at blive den største enkelte bidrager i global olieproduktion med hele 45 procent af vækst-totalen. Omkring 2030 er Irak en større eksportør end Rusland; altså nummer to globalt, og hovedparten af olien sendes til Kina og andre asiatiske lande.

Gas fra olieproduktion eller andre kilder forventes at blive Iraks egen primære energikilde og vil ikke blive en eksportvare før tidligst i 2020, mener IEA. Mulighederne er til stede for at blive storleverandør til Europa og nabolande samt af flydende LNG til Asien.

Betingelserne

Mange forhold skal på plads, før det enorme potentiale er opnået. Ikke mindst skal Irak åbne mere for udenlandske investeringer, landets menneskelige ressourcer skal stabiliseres og uddannes og endelig er der de globale markedsforhold. Der er dog intet, der tyder på lavere efterspørgsel på olie.

Lykkes det at bringe Iraks produktion af olie op til 9 millioner tønder om dagen i 2020, vil det være en historisk rekordstor vækst for noget olieland. Derfor vurderer IEA forsigtigt, at Irak realistisk kun vil fordoble din produktion, selv om potentialer er der.

Omfanget af nødvendige investeringer og bygnings af infrastruktur er stort. Ikke alene skal der investeres i bore- og produktionsudstyr, men der skal være lagre og pipelines, der pumper enorme mængder vand fra Golfen til borefelterne for overhovedet at kunne producere.

Konsekvenser

Alle de store tal taget i betragtning har Irak fortsat meget store opgaver at skulle løse. Landets ganske unge befolkning skal uddannes, og olieøkonomien giver hverken jobs eller en udviklet og bæredygtig økonomi for flertallet. Investeringerne skal tre-dobles elene i energisektoren.

Perspektiverne, altså de negative, er derfor både at Irak forspilder sine chancer for at bringe sig selv op på et økonomisk niveau svarende til Brasilien i dag. Fejler landet i at udnytte disse chancer, skriver IEA, vil det få særdeles negative konsekvenser for det globale oliemarked.

Se en forklaring på video af forholdene i Irak ved IEAs cheføkonom Dr. Fatih Birol her.

 

By Dan Larsen

Dan Larsen Redaktør Dan Larsen, Verdensnyt, har arbejdet som journalist med internationale forhold siden 1976. Artikelserien om "fattige lande" er delvis finansieret gennem et tilskud fra Danida. Alle er velkomne til at abonnere på nyhedsbrevet (Se øverst). Dan Larsen kan bookes til et foredrag med udgangspunkt i sitet og dets indhold.

Følg på Facebook

Se alle artikler

Besøg website

Related Posts